Šareni trag istarskih fresaka

Draguć, subota, 30. 11. 2019., u 10 sati

 

Program | Programma:

Draguć | Draguccio
Kuća fresaka | Casa degli affreschi | Hiša fresk
Sv. Rok | San Rocco
Sv. Elizej | Sant'Eliseo

Hum | Colmo
Sv. Jeronim | San Girolamo | Sv. Hieronim

Roč | Rozzo
Sv. Rok | San Rocco
Sv. Antun | Sant’Antonio | Sv. Anton
Sv. Bartol | San Bartolomeo

Ročka glagoljaška tiskarna
Zbirka | Collezione Pino Krulčić

Predavanje i stručno vodstvo:
Sunčica Mustač

Vođeni obilazak:
Matija Nežić

Srednjovjekovne istarske zidne slike nastale su u razdoblju od 9. do 16. stoljeća. Sačuvano je više od 150 lokaliteta sa slikama najrazličitih stilova i prizora koje ponajviše potjeću iz
15. stoljeća. Glavni naručitelji umjetničkih djela - uz bratovštine - su istarski biskupi (Pula, Poreč, Novigrad, Kopar, Pićan, Trst). Podrijetlo umjetnika oslikava šarolikost umjetničke
produkcije istarskog srednjovjekovlja: Ognobenus Trivisanus, Albert iz Konstanza, Vincenc i Ivan iz Kastva, Antun iz Padove, Klerigin iz Kopra, Blaž Dubrovčanin, Dominik iz Udina,
Orlando iz Venecije itd.
Freske su brižljivo čuvali svećenici u svojim crkvama dok ih u 16. stoljeću nisu prekrili vapnom da bi ih sakrili pred Proturefurmacijom zbog nedozvoljenih prizora koje su sadržavale.
Zahvaljujući radu istraživača i konzervatora slike su danas ponovno otkrite a za prezentaciju i valorizaciju te unikatne istarske baštine skrbe stručnjaci različitih provenienaca okupljeni
i okolo Kuće fresaka u Draguću.

Sunčica Mustač (Zagreb, 1976.)
Povjesničarka umjetnosti i kustosica u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli te voditeljica Kuće fresaka u Draguću, stručnjakinja za srednjovjekovnu umjetnost na području Istre.

Matija Nežić (Kopar, 1985)
Građevinski inženjer, član Katedre Čakavskog sabora Buzet, ekspert za topografiju i lokalnu povijest Buzeštine.