Kuća fresaka u Draguću
None

Dragi kolege, dragi suradnici, dragi prijatelji

Upravni odjel za kulturu Istarske županije – Assessorato alla cultura, Regione Istriana i Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria, pozivaju Vas na javnu prezentaciju projekta online baze kulturne baštine pod nazivom ISTARSKA KULTURNA BAŠTINA – PATRIMONIO CULTURALE ISTRIANO. Riječ je o digitalnom katalogu sakralne i profane baštine Istre s čijim je sačinjavanjem krajem 2017. godine započela Kuća fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio, kao odjel PPMI, a koji će se u sklopu Europske godine kulturne baštine 2018. otvoriti za javno korištenje. S obzirom na opsežnost projekta, pozivamo sve djelatnike u kulturi, znanosti i kolege iz struke, kao i sve zainteresirane ljubitelje kulturne baštine, da prisustvuju prezentaciji početne faze kataloga prije njegove internetske aktivacije. Detaljnije o projektu pročitajte u prilogu, a uživo se vidimo u srijedu, 9. 5. 2018. godine u 19 sati, u Kući fresaka u Draguću.

Dobro nam došli!