Zerostrasse

Carrarina 3a, Pula
Površina: 
Tehička oprema:

Informacije / rezervacije:

Tel. 052/211-566
Faks. 052/394-102
e-mail: ppmi@ppmi.hr, administracija@ppmi.hr

Fotografije prostora